Potrzebne dokumenty

Do wystawienia zaświadczenia potrzebujemy:
– dowodu rejestracyjnego (w przypadku braku dowodu dokument potwierdzający własność pojazdu)
– karty pojazdu (jeżeli była wydana)
– dowód osobisty właściciela (w przypadku współwłaściciela można wystawić upoważnienie (link) do
demontażu)
– tablice rejestracyjne

Pobierz wzór upoważnienia do zezłomowania pojazdu